Maskiner
Vi förfogar idag över 16 stycken CNC-styrda bearbetningsmaskiner. Svarvar, trådgnist, kuggfräs likväl som 7-axliga fleroperationsmaskiner.

Dessutom finns ett antal verktygsmaskiner såsom:
supportsvarvar, verktygsfräsmaskiner, planslip, sänkgnist samt automatiska kapsågar.

Det finns också två moderna mätmaskiner med mätnoggrannhet på 0,005 mm.
Vi har också utrustning för hårdhetsmätning.

Nedan visas ett axplock ur vår maskinpark.