Maskiner
Vi förfogar idag över 16 stycken CNC-styrda bearbetningsmaskiner. Svarvar, trådgnist, kuggfräs likväl som 7-axliga fleroperationsmaskiner.

Dessutom finns ett antal verktygsmaskiner såsom:
supportsvarvar, verktygsfräsmaskiner, planslip, sänkgnist samt automatiska kapsågar.

Det finns också två moderna mätmaskiner med mätnoggrannhet på 0,005 mm.
Vi har också utrustning för hårdhetsmätning.

Nedan visas ett axplock ur vår maskinpark, däribland vår kuggfräsmaskin av märket Koepfer 200, försedd med automatladdning.